Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt het initiatiefwetsvoorstel van D66 dat een einde moet maken aan het verschijnsel van de weigerambtenaar. In het voorstel staat dat ambtenaren die geen homo's willen trouwen, niet tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Op die manier moet het verschijnsel 'uitsterven'.

Onder meer de regeringspartijen VVD en PvdA zijn het daarmee eens. "Wij hebben altijd oog gehad voor gewetensbezwaarden", zei PvdA-Kamerlid Heijnen. "Maar dit is van een heel andere orde dan bijvoorbeeld het weigeren om met wapens te werken. Dit gaat om de gelijke behandeling van mensen."

Discriminatie

De christelijke partijen SGP, ChristenUnie en CDA zijn fel tegen het wetsvoorstel. Zij vinden dat ambtenaren de ruimte moeten houden om hun geweten te volgen. "Dit is discriminatoir ten opzichte van mensen die een andere mening zijn toegedaan over het huwelijk", zei CDA-Kamerlid Keijzer, "terwijl het voorstel juist poogt om discriminatie tegen te gaan".

De wet moet alleen gaan gelden voor nieuwe ambtenaren. Ambtenaren die nu al weigeren om huwelijken te sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwambtenaar blijven en hoeven zich niets van de wet aan te trekken.

STER reclame