NOS NieuwsAangepast

Corporaties aan banden gelegd

Door redacteuren Gert-Jan Dennekamp en Jikke Zijlstra

Woningcorporaties moeten stoppen met commerciële activiteiten. Ze moeten koophuizen, dure huurwoningen, winkels en kantoren afstoten en onderbrengen in een apart bedrijf. De corporaties mogen zich alleen nog bezig houden met sociale huurwoningen in de eigen regio. Dat staat in een nog vertrouwelijke notitie van minister Blok van Wonen, die de NOS in handen heeft.

Al het commerciële vastgoed moeten corporaties onderbrengen in een zogeheten overgangs-bv, die op termijn verkocht kan worden. Het gaat dan om huizen met een huur boven de 681 euro en koopwoningen, kantoren, winkels en parkeergarages. Blok schat de waarde van al dit onroerend goed op zo'n 50 miljard euro. Het totale bezit van corporaties is nu ongeveer 260 miljard waard.

Smalle beurs

Blok wil dat corporaties zich voortaan alleen nog maar bezighouden met het huisvesten van mensen met een smalle beurs, in de eigen regio. Corporaties moeten zich ook minder bezighouden met het leefbaar maken van de wijk. Dat moeten ze veel meer overlaten aan gemeenten en andere maatschappelijke instellingen. Corporaties mogen alleen nog de omgeving van woningen verbeteren, speel- en groenvoorzieningen aanleggen, huurders helpen bij schuldsanering of huismeesters in dienst nemen.

Enkele jaren geleden speelden de corporaties nog een centrale rol in de wijkaanpak van toenmalig minister Vogelaar. Ook gemeentebesturen vinden dat corporaties een rol hebben in de aanpak van de wijken. In Amsterdam hebben corporaties flink meebetaald aan het opknappen van de binnenstad. Corporaties investeren ieder jaar voor bijna 280 miljoen in de leefbaarheid wijken.

Achterstandswijken

Corporatiebestuurders vrezen dat het opknappen van met name achterstandswijken tot stilstand komt, omdat ze niet langer een mix van verschillende soorten woningen mogen bouwen. Ze denken niet dat pensioenfondsen, verzekeraars en andere marktpartijen de bouw van koophuizen en dure huurwoningen van hen zullen overnemen, zoals minister Blok verwacht.

De Institutionele Vereniging van Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) erkent "dat er achterstandswijken zijn waar eigenlijk niemand in wil investeren vanwege de grote sociale problematiek. Maar in andere wijken willen we dat wel, zolang er een markt is voor koop- en dure huurwoningen. In die gevallen kunnen we samen met corporaties dat soort huizen realiseren", aldus directeur Frank van Blokland.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl