De Tweede Kamer wil dat patiënten vanaf 1 januari een gespecificeerd overzicht krijgen van kosten die bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut zijn gemaakt. Patiënten kunnen op die manier helpen bij het opsporen van fouten en fraude in de zorg.

Minister Schippers had al toegezegd dat zij in de loop van 2014 met zo'n gespecificeerde rekening wil komen, maar de Kamer wil dat versnellen. Dat bleek in het debat over fraude in de zorg, dat nog aan de gang is.

Een meerderheid van onder meer de regeringspartijen VVD en PvdA wil verder elk half jaar van het kabinet horen hoe het gaat met de aanpak van zorgfraude.

Bijdragen eigen zorg

Veel partijen benadrukten dat fraude ontoelaatbaar is in een tijd van crisis, waarin mensen meer moeten bijdragen aan hun eigen zorg. Ze wezen erop dat het vertrouwen in de zorg hierdoor wordt ondermijnd.

Minister Schippers kreeg veel vragen over een conceptrapport over de zorguitgaven dat zij in eerste instantie niet naar de Kamer stuurde, en dat op belangrijke punten afweek van een versie die RTL Nieuws in handen had.

Opsporingscapaciteit

Daarnaast wil de Kamer weten of het Openbaar Ministerie en de FIOD wel voldoende capaciteit hebben om fraude in de zorg op te sporen.

De minister heeft al een breed onderzoek door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) naar zorgfraude aangekondigd. De SP en GroenLinks willen een parlementaire enquête, maar andere partijen vinden dat nu niet nodig.

STER reclame