Ontwikkelingslanden lopen tenminste 460 miljoen euro aan belastinginkomsten mis, doordat de Nederlandse fiscus multinationals weinig belasting laat betalen. Dit zegt Oxfam Novib, dat daarnaar een onderzoek liet uitvoeren.

Volgens de ontwikkelingsorganisatie belemmert het Nederlandse belastingbeleid de economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden.

"Verwerpelijk"

In Europese landen bedragen belastinginkomsten ongeveer 34 procent van het bruto nationaal product. In Afrika bleven deze inkomsten de afgelopen 25 jaar steken op 15 procent. Volgens Oxfam Novib is belastingontwijking door grote internationale bedrijven een van de oorzaken.

"Door deze belastingontwijking onthouden bedrijven arme landen inkomsten die ze dringend nodig hebben om onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en infrastructuur te kunnen opbouwen", zeg directeur Farah Karimi van Oxfam Novib. "Ik vind dit verwerpelijk."

Onderzoek

Het werkelijke verlies aan belastinginkomsten is veel hoger dan 460 miljoen euro. Hoe hoog is niet vast te stellen, omdat de cijfers hiervoor ontbreken, zegt Oxfam Novib.

De organisatie wil daarom dat de Algemene Rekenkamer onderzoekt hoeveel belastinggeld ontwikkelingslanden in werkelijkheid mislopen. De Rekenkamer heeft, anders dan Oxfam Novib, toegang tot vertrouwelijke belastinggegevens.

Afspraken

Naast Nederland zijn er veel meer landen die multinationals gunstige fiscale voorwaarden bieden. Wereldwijd lopen ontwikkelingslanden daardoor 107 miljard aan belastinginkomsten mis.

Oxfam Novib wil dat rijke landen afspraken maken voor de bestrijding van belastingontwijking.

STER reclame