Dat daklozen vaak schulden hebben, is geen nieuws. Maar nu weten we hoeveel: 15.000 euro gemiddeld. Dat onderzochten het UMC St. Radboud en het IVO in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in dit rapport. Door die hoge schuld is het voor daklozen moeilijker om hun leven weer op te pakken. Ze moeten vaak eerst hun schuld kwijtraken, voordat ze verder geholpen worden.

Jongere daklozen hebben vaak schulden bij telefoonproviders. Anderen zijn in financiële problemen gekomen door een huurachterstand.

Maar hoe komen ze daar weer uit? Ook daklozen komen in de schuldsanering voor een periode van 3 jaar. Ze moeten dan leven van een paar euro per dag. De rest van hun inkomsten, bijvoorbeeld een uitkering of inkomsten uit een eerdere baan, moeten ze dan terugbetalen. Na deze periode wordt de rest van de schuld kwijtgescholden, zodat ze met een schone lei opnieuw kunnen beginnen.

Geldproblemen worden niet minder

Maar uit het onderzoek blijkt dat na zes maanden bij weinig daklozen de geldproblemen verminderd waren. Al bestaat volgens de onderzoeker Barbara van Straaten 'de dakloze' eigenlijk niet: "Het is een complexe groep mensen met veel verschillende problemen. De een heeft alleen financiële problemen, de ander heeft ook psychische problemen. Dan is een half jaar te kort om te kunnen oordelen."

Ondanks dat in het afgelopen half jaar de financiële problemen niet zijn afgenomen, blijft Van Straaten positief over de situatie van daklozen: "Daklozen zijn zelf na zes maanden iets positiever over hun eigen situatie. Ik verwacht dat volgend jaar de daklozen er financieel beter voor staan dan nu. Maar er is nog veel werk te doen."

Onderzoek is tussenrapport

Deze conclusies komen uit een tussenrapport van een groot onderzoek dat 2,5 jaar ruim 500 dak- en thuislozen volgt in de vier grootste steden van Nederland. Het onderzoek richt zich vooral op de leefomstandigheden van daklozen en hoe deze in de toekomst kunnen worden verbeterd.

Door: Steven

STER reclame