Achttien doden na gebruik Diane-35

tijd van publicatie Aangepast

De dood van achttien vrouwen staat mogelijk in verband met het gebruik van de Diane-35-pil. Dat is vastgesteld door het bijwerkingencentrum Lareb, dat na de media-aandacht voor de pil de afgelopen maanden veel meldingen kreeg van gebruiksters.

Het onderzoek gaat over een periode van 25 jaar. Van de ruim 600 meldingen van bijwerkingen die Lareb in die jaren kreeg, kwam het merendeel de afgelopen maanden binnen. Vaak waren het bijwerkingen die al eerder waren opgetreden, maar nu pas zijn gemeld naar aanleiding van de media-aandacht. Het ging vooral om trombose en embolie.

Acne en overbeharing

Opvallend is volgens Lareb dat 122 van de melders zeiden dat de Diane-35-pil hun was voorgeschreven als anticonceptiemiddel. Dat mag officieel niet. Het is in Nederland alleen toegestaan als middel tegen acne en overbeharing.

Begin dit jaar maakten de Franse autoriteiten bekend dat ze de pil uit de handel haalden. Dat besluit werd genomen na vier sterfgevallen onder vrouwen die de pil slikten. Vervolgens ontstond er ook in andere landen discussie over de mogelijke risico's van Diane-35.

Het Europees comité voor geneesmiddelenbewaking PRAC heeft onderzoek gedaan en zegt nu dat artsen de pil mogen blijven voorschrijven. Wel moeten ze patiënten goed voorlichten over de risico's. Op die manier moeten bijwerkingen als trombose eerder worden opgespoord.

STER Reclame