Discriminatie van homo's, lesbiennes en transseksuelen is in de Europese Unie wijdverbreid, blijkt uit een onderzoek van de EU. Het is het uitgebreidste onderzoek tot nu toe.

Ongeveer de helft van alle respondenten voelde zich in het jaar voorafgaand aan de enquête persoonlijk gediscrimineerd of geïntimideerd op grond van hun seksuele geaardheid. Lesbiennes (55 procent), respondenten in de leeftijd van 18-24 jaar (57 procent) en mensen met de laagste inkomens (52 procent) hadden er het vaakst mee te maken. 90 procent heeft de discriminatie niet gemeld.

Familielid

Een op de vijf respondenten en een derde van de transseksuele respondenten is op het werk of bij het zoeken naar werk gediscrimineerd. Op school heeft twee derde van de respondenten geprobeerd om de geaardheid te verbergen.

Een kwart van de 93.000 ondervraagde homoseksuelen heeft het afgelopen jaar te maken heeft gehad met aanvallen of bedreigingen met geweld. Onder transseksuele respondenten ligt dat percentage zelfs op 35 procent.

Incidenten vonden meestal plaats op openbare plaatsen en werden gepleegd door meer dan één persoon, meestal mannen die het slachtoffer niet kende. 7 procent van de incidenten werd gepleegd door een familielid of een lid van het huishouden van het slachtoffer. Meer dan de helft van de mensen die is aangevallen, meldde het incident niet.

Bestrijden

Het onderzoek werd gehouden in alle EU-lidstaten en Kroatië (dat binnenkort lid wordt) onder mensen van 18 jaar en ouder die zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transseksueel beschouwen.

De resultaten worden vandaag op de Internationale Dag tegen Homofobie gepresenteerd. In Den Haag komen 300 politici en deskundigen bij elkaar om nieuw beleid voor het bestrijden van homofobie te bespreken. Het SCP publiceerde gisteren een onderzoek waaruit bleek dat homoseksualiteit in Nederland juist meer wordt geaccepteerd.

STER reclame