NOS NieuwsAangepast

Veel minder nieuwe huurwoningen

De bouw van goedkope huurwoningen neemt over een paar jaar fors af. Dat verwacht het waarborgfonds WSW. De bouw loopt terug van nu nog 28.000 nieuwe huizen per jaar naar 12.000 in 2017.

Het fonds zegt verder dat de corporaties de komende jaren de huren "massaal en fors" zullen verhogen. De gemiddelde huur zal stijgen van 441 euro naar 542 euro.

Woonakkoord

Het waarborgfonds zorgt ervoor dat corporaties goedkoop aan leningen komen. Volgens het fonds krijgen de corporaties na de aanpassingen in het woonakkoord weer meer ruimte om te investeren. Dat doen ze vooral in bestaande woningen.

De SP maakt zich grote zorgen over het kleine aantal nieuwe huurhuizen. Volgens de partij wordt door het kabinetsbeleid de sociale huursector om zeep geholpen.

Goedkope huurwoningen

Regeringspartij VVD ziet dat anders. Volgens de VVD zijn er nu te veel goedkope huurwoningen. De partij benadrukt dat de corporaties door minder te bouwen en meer huur te vragen meer geld krijgen om te investeren. "De kwaliteit van de woningen neemt daardoor toe", aldus de VVD.

Ook de PvdA wijst erop dat de toenemende opbrengsten voor corporaties de komende jaren zullen leiden tot meer investeringen in huurwoningen. Volgens de regeringspartij accepteert het waarborgfonds de veel te hoge bureaukosten van de corporaties ten onrechte als een gegeven.

In een reactie op de prognoses van het waarborgfonds noemt minister Blok het teleurstellend dat de corporaties nog niet voldoende in eigen vlees snijden. Volgens Blok kunnen zij nog fors op de bedrijfskosten besparen. Hij is er blij mee dat de corporaties volgens de cijfers genoeg ruimte hebben om de 'verhuurdersheffing' van het kabinet te betalen en te investeren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl