Een stukje Noordpool, wie wil dat nou niet?

Aangepast

De Noordpool is nu nog een grote lege vlakte met ijsberen, maar in de toekomst kan dat veranderen. Doordat meer en meer ijs smelt kan er een nieuwe vaarroute van China naar Europa ontstaan. Bovendien is het dan makkelijker om bij eventuele olie- en gasvoorraden te komen. Maar stel dat dat doorgaat, welk land profiteert daar dan van?

De Arctische Raad kwam vandaag bijeen in Zweden. Die raad beslist welke landen mee mogen praten over de toekomst van de Noordpool. Vandaag heeft die raad besloten dat de Europese Unie niet mee mag praten: de EU wordt niet toegelaten als waarnemer bij de Arctische Raad. In die raad zitten nu acht lidstaten die vlakbij het poolgebied liggen, zoals Canada, Zweden, Rusland, Noorwegen en de Verenigde Staten. De lidstaten hebben China, India, Italië, Japan, Zuid-Korea en Singapore wel de officiële status van waarnemer gegeven.

Stukjes Noordpool opeisen

Op dit moment kun je als land alleen een stukje Noordpool opeisen als die binnen de grens van 370 kilometer van je eigen kust ligt. Op de kaart is dat de blauwe stippellijn. Op die manier blijft het Noordelijkste stukje van de Noordpool over: een soort niemandsland. En juist dat stuk, gemarkeerd met rode stippellijn, willen Rusland, de VS, Canada, Denemarken en Noorwegen allemaal opeisen.

Rusland is brutaal geweest en heeft in 2007 al een stukje toegeëigend door een vlag op de zeebodem te planten. Maar het is maar de vraag of ze dat stuk ook mogen houden.

Gevolgen voor het milieu

Dan zijn er nog eens hele andere belangen die meespelen. Zo is de lokale bevolking bang dat door al die economische belangen de natuur van de Noordpool veel schade lijdt. In een verklaring laten ze weten dat ze geen boringen willen.

Het Wereld Natuurfonds vreest dat er door industrie nog meer ijsberen zullen sterven. Volgens het fonds is het al druk genoeg op zee. Daarom lanceren ze een nieuw kaartje waarop je precies kunt zien hoe druk het is op de Noordelijke IJszee.

Door: Selina