Het kabinet schrapt per 1 juli de wachtgeldregeling voor gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten. Alleen zittende raads- en Statenleden hebben nog recht op wachtgeld als ze na verkiezingen niet worden herkozen.

Wachtgeld is een uitkering voor politici, die ze krijgen als ze hun functie vroegtijdig moeten neerleggen of niet herkozen worden na een verkiezing. Politici hebben recht op wachtgeld omdat ze soms moeilijk een nieuwe baan vinden na hun politieke carrière.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt het niet nodig dat de lokale en provinciale politici nog langer wachtgeld krijgen omdat het om een nevenfunctie gaat en ze in principe voldoende tijd overhouden om te werken.

"Geen gegevens"

Het is onduidelijk hoeveel politici getroffen worden door het afschaffen van de wachtgeldregeling. Volgens het kabinet is de regeling in veel gemeenten en provincies al geschrapt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan dat niet bevestigen. De VNG houdt er geen gegevens van bij, zegt een woordvoerder.

STER reclame