In het provinciehuis in Haarlem zijn de stoffelijke resten van een Engelse soldaat die in 1799 is gesneuveld, overgedragen aan de Britse ambassadeur. Commissaris van de koning Johan Remkes overhandigde de kist in een korte ceremonie. De ambassadeur gaf de kist meteen door aan drie leden van de Coldstream Guards, die speciaal hiervoor van Engeland naar Haarlem zijn gekomen. Een van de Guards speelde de Last Post.

De Engelse soldaat sneuvelde op 27 augustus 1799 bij de landing van een Engels schip bij Groote Keeten, in de gemeente Schagen. Zijn skelet werd in 2011 in de duinen gevonden, samen met enkele kledingknopen en restanten van wapens en munitie.

Expeditie

De Engelsen en Russen waren destijds op een gezamenlijke expeditie tegen de Bataafse Republiek, om samen met Willem Frederik (1772-1843), de later koning Willem I, de macht van Oranjes te herstellen en de Fransen te verdrijven. De expeditie mislukte uiteindelijk, maar de landing met ruim 200 Engelse schepen die dag was een succes.

Het regiment van de soldaat werd op basis van zijn knopen getraceerd: de nog steeds bestaande Coldstream Guards. Het regiment wil de gevallen kameraad alsnog met passende eer begraven op het eigen kerkhof in Engeland.

STER reclame