Willem-Alexander droeg tijdens zijn inhuldiging als koning onder andere zijn Elfstedenkruis. De onderscheiding geldt sinds vorig jaar als een officiële onderscheiding.

Omdat hij in 1986 de tocht heeft uitgeschaatst, mag de nieuwe koning het Elfstedenspeldje dragen. Het onderscheidingsteken is in december 2012 erkend door de Kanselarij der Nederlandse Orden, die behalve koninklijke onderscheidingen ook maatschappelijke insignes beheert.

Voorzitter Wieling zei vlak na de aankondiging van de abdicatie al dat hij het leuk zou vinden als de koning het speldje zou dragen. Het zou een mooi gebaar zijn dat het kruisje er echt bij hoort, zei hij toen.

Johaniter Orde

De belangrijkste onderscheiding die Willem-Alexander draagt is het ordelint en de borstster van de Militaire Willemsorde. Als koning is hij grootmeester van deze ridderorde, de belangrijkste en oudste van het koninkrijk.

Daarnaast draagt de koning miniaturen van het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de belangrijkste civiele orde van ons land, en de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau. Ook heeft hij het onderscheidingsteken van de Johanniter Orde van Nederland opgespeld en die van de Orde van de Eikenkroon van Luxemburg.

Willem-Alexander draagt ook nog enkele onderscheidingen die een bijzondere betekenis voor hem hebben, zoals de Inhuldigingsmedaille die ter ere van de troonswisseling in 1980 werd uitgegeven en de Huwelijksmedaille uit 2002.

STER reclame