Willem-Alexander is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd als koning van Nederland. Om 14.21 uur legde hij een eed van trouw af ten overstaan van het parlement.

"Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven", zei de nieuwe koning met twee opgestoken vingers. Hij beloofde verder de onafhankelijkheid van Nederland te verdedigen en de rechten van al zijn onderdanen te beschermen.

Als laatste

Willem-Alexander sloot de eed af met "Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!"

Vlak voordat hij de eed aflegde bedankte Willem-Alexander zijn moeder Beatrix. Hij zei dat hij de wijsheid en warmte van zijn moeder met zich mee zal dragen.

Nadat Willem-Alexander de eed had afgelegd, ontvingen de leden van de Staten-Generaal de nieuwe koning namens het hele volk. Voorzitter Fred de Graaf van de Verenigde Vergadering beet daarbij het spits af.

Mensenmassa

Daarna volgden de leiders van de parlementsfracties en alle Kamerleden. De afgevaardigden van het Caribische deel van het Koninkrijk kwamen als laatste aan de beurt.

Zestien leden van het parlement wilden niet de eed of belofte afleggen. Vier van hen bleven weg uit de Nieuwe Kerk, de overige twaalf waren er vandaag wel bij. Zij zijn bij het oplezen van de namen niet genoemd.

Vanmorgen om 10.07 tekende Beatrix de Akte van Abdicatie waarmee ze aftrad als koningin. Daarmee werd Willem-Alexander automatisch koning van ons land.

Korte tijd later presenteerde Beatrix de nieuwe koning aan de mensenmassa om de Dam. Willem-Alexander en Máxima zwaaiden vrolijk naar het publiek, later ook met hun drie dochters.

STER reclame