Wie is wie op het troonpodium?

Aangepast

Hofhouding, adjudanten, herauten en wapenkoningen. Wie vandaag op het podium in de Nieuwe Kerk staat, op een armlengte van de nieuwe koning, heeft een ereplekje. Wie die eer te beurt valt, wordt deels bepaald door het protocol en deels door de koning zelf.

Willem-Alexander en Máxima zijn het onbetwiste middelpunt. Ze zitten op het hoogste niveau van het podium. Willem-Alexander heeft voor de inhuldiging stoelen van zijn grootmoeder Wilhelmina gekozen, opnieuw bekleed met stof die tijdens de inhuldiging van Beatrix werd gebruikt.

Hofhouding

Een trede lager staan de leden van de hofhouding. In 1980 stonden zij nog op dezelfde hoogte als Beatrix. Maar dat leverde op televisie een vreemd perspectief op, met alleen halve lichamen op de achtergrond als de koningin close-up in beeld was. Daarom is besloten de hofhouding een trapje lager te zetten.

Regalia

Achter de hofhouding staan de adjudanten die bijvoorbeeld het Rijkszwaard begeleidden en de verschillende standaarden die in de stoet werden meegedragen. De standaarden van de vier krijgsmachtsonderdelen en de Nationale Politie staan naast het podium opgesteld, 28 andere vaandels staan verspreid door de kerk.

De adjudanten zijn uitgekozen omdat ze in het verleden zijn onderscheiden, bijvoorbeeld voor moed. Zo is een van hen onderscheiden omdat hij in Uruzgan een collega redde tijdens een vuurgevecht met de Taliban.

Het Rijkszwaard en de Rijksstandaard staan aan de linker- en rechterkant van het podium. Ernaast staan de mannen die ze meedroegen in de cortège: Commandant der Strijdkrachten Middendorp naast het zwaard, Inspecteur-generaal Van Ede bij het vandaal.

Voor het podium staat de credenstafel, met daarop de overige regalia van Nederland: de kroon, de rijksappel en de scepter. Alle voorwerpen liggen hier als symbool van de macht van de koning, niet om gebruikt te worden. Op de tafel liggen ook een exemplaar van de grondwet en van het statuut van het koninkrijk.

Wapenkoning

In de buurt staan ook de wapenkoningen en herauten. De wapenkoningen hielden vroeger adellijke wapenschilden bij en de herauten waren boodschappers van de koning, maar tegenwoordig gaat het om gelegenheidsbenoemingen. Alle vijf zijn ze gekozen omdat ze uitblinken in hun werkveld.

Ruimtevaarder André Kuipers en oud-generaal Van Uhm zijn de koningen van wapenen. Van hen is Van Uhm de belangrijkste, omdat hij aan het einde van de ceremonie mag aankondigen dat de koning is ingehuldigd.

De herauten zijn wetenschapper Robbert Dijkgraaf, topambtenaar Renée Jones-Bos en amazone Anky van Grunsven.

STER Reclame