Wie is aanwezig bij de abdicatie?

time icon Aangepast

Er is maar een hoofdrolspeler bij de korte abdicatiebijeenkomst: koningin Beatrix. Alle andere aanwezigen hebben geen staatsrechtelijke rol en treden puur op als getuigen. Maar wie is er uitgenodigd bij de ceremonie in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis?

Zodra Beatrix de Akte van Abdicatie heeft ondertekend, zal die worden doorgegeven aan Willem-Alexander. Hij is op dat moment al automatisch koning geworden. Na zijn handtekening volgt die van zijn vrouw, koningin Máxima.

Kabinet

Daarna zal de akte de tafel rond gaan. Eerst tekenen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Fred de Graaf en Anouchka van Miltenburg. Zij zitten aan de rechterhand van (inmiddels) prinses Beatrix.

Naast hen zitten de dertien ministers, beginnend met premier Rutte en vice-premier Asscher. Daarna komen de gevolmachtigd ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Commissaris van de koning

Na Piet Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State (de koning is de voorzitter), volgen de afvaardigingen van de Caribische eilanden: de gouverneurs, ministers-president en de voorzitters van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Aan het einde van het rijtje zitten Johan Remkes, commissaris van de koning in Noord-Holland, en burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. De directeur van het kabinet van de koning is hekkensluiter.

Familie

In de zaal, maar niet aan tafel, zijn ook familieleden van Beatrix en Willem-Alexander, zoals zijn dochters en haar zussen en zwager. Zij tekenen de akte niet.

De getekende akte wordt een dag na de inhuldiging voor het eerst tentoongesteld in de Nieuwe Kerk. Daarna gaat het document naar het Nationaal Archief.

STER Reclame