Kabinet, werkgevers en bonden zijn het eens geworden over een zorgakkoord. Minister Schippers bevestigt dat het akkoord vanmiddag wordt gepresenteerd.

Vakbond Abvakabo FNV doet er niet aan mee. Volgens voorzitter Van Brenk ontbreekt het bij het kabinet aan politieke wil om een breed gedragen akkoord te sluiten. Zij zegt dat het kabinet een groot deel van de thuiszorg afbreekt en dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen.

60 procent

Het ligt voor de hand dat het akkoord in grote lijnen samenvalt met het laatste bod dat het kabinet zaterdag deed. Volgens dat voorstel wordt 60 procent van het budget voor huishoudelijke hulp gehandhaafd. In het regeerakkoord was nog sprake van 25 procent. Ook is het oorspronkelijke plan afgezwakt dat alleen mensen die heel veel zorg nodig hebben in aanmerking komen voor een plek in een verzorgingshuis. Naar verluidt gaat de maatregel om verstandelijk gehandicapten meer thuis te laten wonen niet door.

Verder wordt de groep mensen kleiner die geen beroep kunnen doen op gefinancierde huishoudelijke hulp. Sommige bezuinigingen worden een jaar uitgesteld. Werkgevers en werknemers betalen zelf mee aan de afspraken; ze doen dat onder meer door minder extraatjes uit te keren aan het personeel.

Staatssecretaris Van Rijn noemde het laatste bod van het kabinet zaterdag heel redelijk. Volgens hem wordt een groot deel van de werkgelegenheid behouden. Volgens ingewijden zijn er afspraken gemaakt over her- en bijscholing om mensen aan een andere baan te helpen, als dat nodig is.

STER reclame