Op veel basisscholen en middelbare scholen is het onderwijs de afgelopen jaren bijna niet verbeterd. Toetsscores, rendementen, examenresultaten en slaagpercentages zijn nauwelijks omhooggegaan. Hierdoor stagneert de kwaliteitsverbetering, zegt de Inspectie van het Onderwijs in het onderwijsverslag 2011/2012.

In het basisonderwijs schiet ruim de helft van de scholen tekort op ten minste één belangrijk onderdeel van het onderwijsproces. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als rekening houden met verschillen tussen leerlingen, het betrekken van scholieren bij de les en goede zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. In het voortgezet onderwijs gaat het om zo'n 80 procent van de scholen.

Meer doelen stellen

Een hele grote groep scholen voldoet net aan de minimumeisen. Heel weinig scholen presteren boven verwachting goed. Scholen moeten daarom meer doelen stellen en niet achterover leunen, zegt de Inspectie. Om dit te bevorderen gaat de Inspectie vanaf 1 augustus 2014 het toezicht uitbreiden.

Vanaf dat moment kunnen scholen niet alleen het stempel zeer zwak, zwak of basiskwaliteit krijgen, maar kan de Inspectie ook aangeven of scholen het bovengemiddeld doen. Dat moet ertoe leiden dat scholen de lat hoger leggen, aldus de Inspectie.

In het voortgezet onderwijs heeft 90 procent van de scholen 'basiskwaliteit,' in het basisonderwijs is dat 97 procent.

Meer ruimte

Onderwijsbond AOb is het met de Inspectie eens dat de kwaliteitsverbetering stagneert en vindt het hoog tijd dat het kabinet de sector weer ruimte geeft. "Het onderwijs zit in een financiële klem en daar moet iets aan gebeuren", zegt voorzitter Dresscher.

Dresscher wil dat de overheid kostenstijgingen compenseert. Nu wordt er vaak gesneden in het personeelsbestand en dat gaat volgens hem ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.

"Minder mensen betekent dat de collega's die achterblijven meer moeten doen. Meer werkdruk betekent minder tijd voor reflectie op het werk, minder tijd voor het volgen van een cursus. Uiteindelijk gaat dat dan ten koste van de kwaliteit, hoe graag het onderwijspersoneel het ook anders wil."

STER reclame