Het aantal doden in het verkeer is vorig jaar licht gedaald. In 2012 kwamen 650 mensen om bij een verkeersongeluk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er elf minder dan het jaar daarvoor.

Vooral onder 15- tot 20-jarigen en 80-plussers vielen minder slachtoffers. De dalende trend onder jongeren is al langer aan de gang, zegt het CBS. Vergeleken met 2006 is dat aantal met bijna 20 procent gedaald.

Onder inzittenden van personenauto's van 20 tot 60 jaar en onder fietsers van 60 tot 80 jaar vielen in 2012 juist meer slachtoffers.

Trend

De sterfte door verkeersongevallen daalt al sinds het midden van de jaren 70. Destijds kwamen meer dan 3000 mensen per jaar om in het verkeer. Sinds het jaar met de meeste dodelijke verkeersongevallen, 1972, is het aantal verkeersdoden met 80 procent gedaald.

Alleen van 2010 naar 2011 was er een stijging. Toen steeg het aantal verkeersdoden na jaren van daling plotseling met 21.

STER reclame