Advocaat Bram Moszkowicz is definitief uit het ambt van advocaat gezet. Het Hof van Discipline in Den Bosch heeft in hoger beroep dat besluit van de Raad van Discipline bekrachtigd.

Het hof kwam in een samenvatting van zes zaken tegen Moszkowicz tot een vernietigend oordeel.

Geheim

De rechter verwierp op de eerste plaats het verweer van de advocaat dat hij gezien zijn geheimhoudingsplicht niet met de deken hoefde te overleggen.

Het hof wees erop dat dat overleg verplicht is en dat ook de deken een beroepsgeheim heeft.

Contant

In eenderde van de zaken die Moszkowicz deed, vroeg hij contante betaling, zonder overleg met de deken.

Het hof vond geen bewijs voor de stelling van de advocaat dat de cliënten op contante betaling hadden aangedrongen.

Urenspecificaties

Verder stuitte het hof op onjuiste en ondeugdelijke urenspecificaties. Ook kwam het voor dat Moszkowicz ten onrechte bedragen die cliënten hem hadden betaald achterhield.

Het verweer van Moszkowicz van "ouderwets gedrag" gaat voor het hof niet op.

"Goedemiddag"

In het hoger beroep had Moszkowicz sommige fouten erkend en beterschap beloofd. Voor het hof was dat geen reden om het besluit van de Raad van Discipline te herroepen of te verzachten.

Zo nam het hof Moszkowicz kwalijk dat hij ondanks zijn belofte vorig jaar geen enkele verplichte cursus had gevolgd. Het hof heeft er onvoldoende vertrouwen in dat hij zijn leven daadwerkelijk betert.

Onmiddellijk na de uitspraak, die zo'n tien minuten in beslag nam, zei Moszkowicz "ik had nog wel goedemiddag willen zeggen".

STER reclame