Het kabinet krijgt vandaag geen zekerheid over politieke steun voor het sociaal akkoord. Belangrijke oppositiepartijen houden hun kaarten tegen de borst bij het debat in de Tweede Kamer. Het standpunt van de oppositie is belangrijk voor het kabinet, omdat VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben.

Het CDA sluit zelfs niet uit dat de partij onderdelen van het sociaal akkoord zal blokkeren.

Geen twijfel

Ook D66 heeft al laten weten vandaag nog geen finaal oordeel te zullen geven. Het kabinet moet over delen van het akkoord zoals de WW, ontslagrecht en pensioenen op zoek naar aparte meerderheden.

Het kabinet sloot vorige week, na weken onderhandelen, een akkoord met werkgevers en vakbonden. Daarin staan vooral afspraken over de arbeidsmarkt. Aangekondigde hervormingen in onder meer WW en ontslagrecht worden uitgesteld of afgezwakt.

PvdA-leider Samsom zegt dat er geen twijfel bestaat over de afspraak dat het begrotingstekort binnen de 3 procent moet blijven. Als dat niet gebeurt, zijn extra bezuinigingen noodzakelijk.

STER reclame