Het aantal meldingen van mensenhandel in Nederland is het afgelopen jaar sterk toegenomen. In 2012 steeg het aantal meldingen met 40 procent, naar in totaal 1711. Het voorgaande jaar waren dat er 1222.

De stijging komt grotendeels doordat de marechaussee strenger is gaan controleren op mensenhandel, bijvoorbeeld op Schiphol en met mobiele teams bij de grenzen. Van alle meldingen was een kwart van de marechaussee afkomstig.

Gedwongen prostitutie

De meeste slachtoffers werden opgevangen bij het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (147) en Fier Fryslân (144). Bij een kwart van alle meldingen ging het om slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit.

Volgens het Coördinatiecentrum Mensenhandel CoMensha is vorig jaar het aantal meldingen van gedwongen prostitutie met 65 procent toegenomen. Er kwamen 1177 meldingen over vrouwen en 37 meldingen over mannen binnen.

'Topje van ijsberg'

Ondanks dat er vorig jaar meer mensen werden gered, zegt voorzitter Sitalsing van CoMensha dat er nog veel werk te doen is: "Door nauwere samenwerking komen ook steeds meer slachtoffers in beeld, maar dit is nog maar het topje van de ijsberg."

Sitalsing wil graag een uitbreiding van de meldplicht voor mensenhandel, zodat ook instanties als Jeugdzorg en andere hulpinstellingen verdachte zaken eerder melden.

STER reclame