Akkoord over hoogte en duur WW

Aangepast op

De WW-duur wordt niet verkort, maar blijft staan op maximaal 3 jaar. De overheid betaalt de eerste 2 jaar, het laatste jaar komt voor rekening van werknemers en werkgevers en de uitkeringen blijven op peil. Dat bevestigen bronnen aan de NOS.

Vakbonden, werkgevers en kabinet zijn het hierover eens geworden in de onderhandelingen over een sociaal akkoord. Het is de bedoeling om de WW-nieuwe-stijl over twee jaar in te voeren. De werknemer gaat weer WW-premie betalen en dat kost hem ongeveer 10 euro per maand.

Kritiek

De WW-duur is een van de netelige punten in het sociaal overleg. In het regeerakkoord spraken VVD en PvdA met elkaar af om de duur van de WW-uitkering sterk te bekorten en de uitkering zelf sterk te versoberen, tot uiteindelijk bijstandsniveau. Op de afspraken kwam meteen veel kritiek van de vakbeweging

Eén van de andere punten waarover de partijen het eens zijn geworden, is het schrappen van het gehandicaptenquotum. Volgens dat quotum moeten bedrijven minimaal 5 procent werknemers in dienst hebben met een arbeidshandicap. De werkgevers zien dat niet zitten. De partijen zijn het erover eens dat de norm van 5 procent wordt losgelaten.

Versoepeling ontslagrecht

Een van de andere omstreden punten uit het regeerakkoord is versoepeling van het ontslagrecht. Ook dat staat ter discussie in het sociaal overleg.

Zodra er een akkoord ligt, wordt het voorgelegd aan het kabinet om te kijken of de plannen ook financieel haalbaar zijn.

Minister Asscher van Sociale Zaken wil nog niet inhoudelijk reageren.