De Belastingdienst spant een rechtszaak aan tegen een groep van 150 tot 200 mogelijke zwartspaarders bij de Luxemburgse KB Lux-bank.

Deze groep weigerde tot nu gehoor te geven aan verzoeken om informatie van de Belastingdienst.

De fiscus kreeg in 2000 van de Belgische collega's gegevens over Nederlandse belastingplichtigen met een bankrekening bij de KB Lux-bank. Volgens de Belastingdienst hebben veel van deze personen meegewerkt aan verzoeken om informatie, maar blijft deze laatste groep "hardnekkig weigeren openheid van zaken te geven".

De zittingen vinden in april plaats in verschillende plaatsen.

STER reclame