NOS Nieuws Politiek Aangepast

Akkoord over ontwikkelingshulp

De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking gaat ten koste van hulporganisaties en internationale instellingen als de VN.

In het regeerakkoord spraken VVD en PvdA af om vanaf 2017 jaarlijks 1 miljard euro te bezuinigen. Vandaag werd het kabinet het eens over de verdeling van het overgebleven geld.

Organisaties als Oxfam en Cordaid raken de helft van hun subsidies kwijt. Ook gaan de uitgaven voor onderwijs, goed bestuur en milieu omlaag. Er wordt niet gekort op onder meer noodhulp, vrouwenrechten en gezondheid.

Nieuwe agenda

Het beleid staat in de 'Nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen' van minister Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking. In dit stuk staat "de nieuwe economisch wereldorde" centraal. Daarbij wordt gesignaleerd dat landen die vroeger straatarm waren nu vaak sterke groeiers zijn.

Volgens het kabinet woont het merendeel van de allerarmsten in opkomende economieën. Nederland profiteert nog weinig van de groei in die landen, vindt het kabinet.

Ploumen noemt Brazilië als voorbeeld. "Dat is al lang geen ontwikkelingsland meer en dat land wil graag de economische band met Nederland versterken."

Hulp en handel

De nadruk komt meer te liggen op de economische kant van de ontwikkelingssamenwerking, zegt Ploumen. "Hulp en handel kunnen heel goed samen."

Volgens minister-president Rutte zullen "de O van ontwikkelingssamenwerking en de H van handel elkaar versterken".

Garantiefonds

Onderdeel van het nieuwe beleid is een garantiefonds van 750 miljoen euro voor het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden en Nederlandse MKB-bedrijven die in die landen actief zijn. Drie jaar wordt 250 miljoen euro uitgekeerd. Als het goed gaat krijgt Nederland dat geld terug.

Een andere besluit is dat Nederland nagaat of er "onbedoelde effecten" zitten in belastingverdragen met ontwikkelingslanden die nadelig voor die landen uitpakken. Dat kan Nederland op den duur geld gaan kosten.

Nederland geeft tot nu toe 0,7 procent van het bnp uit aan ontwikkelingssamenwerking. Dit jaar is dat 4,5 miljard euro.

STER reclame