Rijken in instellingen soms ontzien

time icon Aangepast

De omstreden maatregel om rijke mensen in instellingen meer te laten betalen voor hun zorg wordt voor bepaalde groepen verzacht.

Zo worden gehandicapten ontzien die een hoge schadevergoeding hebben gekregen.

Spaargeld

Het principe dat vermogende mensen meer moeten betalen blijft overeind.

Sinds 1 januari betalen ouderen met spaargeld of een eigen huis meer voor een plek in een verzorgingshuis dan ouderen die geen eigen vermogen hebben. Het is een van de maatregelen om de stijgende kosten in de zorg terug te dringen.

Letselschade

Sommige groepen, zoals gehandicapten die smartegeld kregen, voelden zich benadeeld. Partijen in de Tweede Kamer overlegden gisteren over mogelijke oplossingen.

Ze kwamen overeen dat het bedrag dat mensen als letselschade hebben ontvangen niet meetelt bij hun vermogen.

Huizenbezitters

Ook huizenbezitters die hun huis niet verkocht krijgen maar dat wel willen, worden ontzien. Voor hen wordt een overgangsregeling bedacht.

Vanmiddag debatteert de Kamer over dit onderwerp. Dan wordt er ook gekeken of er nog iets gedaan kan worden voor gehandicapten die van hun ouders spaargeld hebben gekregen.

STER Reclame