Ingreep nabestaanden onderzocht

time icon Aangepast

De ingrepen in de Nabestaandenwet worden mogelijk verzacht. In het regeerakkoord staat dat weduwen en weduwnaars nog maximaal één jaar een uitkering moeten krijgen, maar die termijn zal staatssecretaris Klijnsma mogelijk loslaten.

Klijnsma zei in de Tweede Kamer dat ze de plannen "nog eens goed wil doorrekenen". In de zomer komt ze met een wetsvoorstel.

'Hardvochtig'

Een groot deel van de Kamer heeft grote moeite met de termijn van een jaar. Daardoor kan Klijnsma niet rekenen op voldoende steun in de Eerste Kamer.

"Verdriet kun je niet aan een termijn verbinden", zei SP-Kamerlid Karabulut. Zij noemde het plan van "IJzeren Jetta" buitengewoon hardvochtig.

Volgens PVV'er Van Vliet is het "een fabeltje" dat mensen die hun partner hebben verloren, na een jaar een baan kunnen vinden. Hij gaat ervan uit dat veel mensen zullen "weglekken" naar de bijstand.

'Maatwerk'

Klijnsma zei dat ze de kritiek "buitengewoon serieus" neemt. Ze wil nog eens goed laten kijken naar de effecten van haar plannen. Zij wees erop dat "maatwerk" voor individuele rouwenden voor haar "essentieel" is.

Nu krijgen nabestaanden nog een uitkering tot hun jongste kind 18 jaar is.

STER Reclame