NOS NieuwsAangepast

Hof: geen verbod pedoclub Martijn

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft in hoger beroep het verbod op de pedofielenvereniging Martijn verworpen. De rechtbank van Assen had de vereniging in juni 2012 verboden.

Volgens het hof is er onvoldoende grond voor een verbod. Zo is er niet aangetoond dat de vereniging strafbare feiten heeft gepleegd. Dat een aantal leden van Martijn is veroordeeld voor seksuele delicten is niet de verantwoordelijkheid van de vereniging.

Openbare orde

Het Openbaar Ministerie had tijdens het beroep ingebracht dat de vereniging een gevaar voor de openbare orde zou zijn. Op de website van Martijn zouden pedofielen beschermd en aangemoedigd worden.

Het hof is het met het OM eens dat de site te weinig doet om de bezoekers erop te wijzen dat pedoseksualiteit strafbaar is en dat pedofielen er een beschermde omgeving vinden. "De gevaren voor kinderen worden gebagatelliseerd en de (seksuele) contacten goedgepraat en zelfs verheerlijkt."

Maar volgens de raadsheren wordt op de website niet aangezet tot strafbare handelingen en zijn de teksten en afbeeldingen niet in strijd met de wet.

Weerbare samenleving

Het hof vindt dat de werkzaamheden van de vereniging soms in strijd zijn met de openbare orde maar dat het niet zo ernstig is dat de samenleving hierdoor ontwricht raakt. In de uitspraak staat dat "de samenleving weerbaar is."

Volgens het hof hebben de onthullingen rond het seksueel misbruik in de katholieke kerk en de Amsterdamse zedenzaak, "de weerstand tegen pedoseksualiteit hoog doen oplaaien".

Martijn blij

Marthijn Uittenbogaard, voorzitter van Martijn totdat de vereniging werd ontbonden, is blij met de uitspraak. Volgens hem moeten de leden nu bij elkaar komen om te beslissen hoe ze verder gaan. De vereniging telde voor de ontbinding zo'n zestig leden.

Toen Martijn werd ontbonden, is de vereniging uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn de bankrekeningen gesloten. Hoe het nu juridisch verder moet, en of de vereniging per direct weer bestaat, kan Uittenbogaard niet zeggen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl