In kleine cafés zonder personeel mag niet meer worden gerookt. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.

Tot nu toe gold een uitzondering voor cafés met een oppervlakte van minder dan zeventig vierkante meter, en waar alleen de eigenaar van de zaak werkt.

Volgens het hof is de uitzondering in tegenspraak met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie. Nederland heeft dat verdrag ondertekend.

Aanfluiting

De zaak was aangespannen door Clean Air Nederland (CAN), een club die zich inspant voor rookvrije publieke ruimtes. CAN wil dat de staatssecretaris het rookverbod onmiddellijk streng gaat handhaven. "Op dit moment is het een aanfluiting", zegt de club.

Bij de rechtbank bleef de uitzondering overeind. CAN ging daartegen in beroep en had bij het hof dus meer succes.

Handhaven

CAN wilde ook dat de rechter de Staat zou bevelen het rookverbod te handhaven. Dat heeft het hof afgewezen. "Het hof heeft geen aanleiding te veronderstellen dat de Staat niet tot handhaving van het rookverbod zal overgaan", staat in het vonnis.

De Tweede Kamer wil een algeheel rookverbod in de horeca. Het kabinet ging daar in februari mee akkoord, maar staatssecretaris Van Rijn zei toen dat het nog zo'n anderhalf jaar zou kunnen duren voordat het verbod van kracht kan worden.

In een reactie op de uitspraak van het Hof zegt Van Rijn dat hij het arrest bestudeert. Hij moet zijn plannen voor een algemeen rookverbod in de horeca nog uitwerken en zal daarbij de rechterlijke uitspraak meewegen.

Het is daarmee onduidelijk in hoeverre controleurs de komende tijd straffen zullen opleggen als er in kleine cafés toch wordt gerookt.

STER reclame