Defensie is "op onderdelen tevreden" over de uitspraak in de zaak van een oud-Dutchbatter, die een schadevergoeding krijgt omdat hij bij de val van Srebrenica een trauma heeft opgelopen.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep laat volgens een woordvoerder van Defensie zien dat de nazorg aan militairen over het algemeen goed geregeld is. De schadevergoeding is volgens de woordvoerder toegekend omdat oud-Dutchbatter Dave Maat onvoldoende wist welke nazorg er geboden werd.

Schadevergoeding

Het is volgens Defensie nu aan Maat om binnen een maand met een eis tot schadevergoeding te komen. Defensie moet daar dan binnen twee maanden op reageren. "Daar moeten we goed uit kunnen komen", zegt de woordvoerder. Over de hoogte van de schadevergoeding kan hij nog niets zeggen.

Defensie zegt niet bang te zijn dat nu veel andere oud-Dutchbatters ook een schadevergoeding gaan eisen. De woordvoerder zegt dat het allemaal individuele zaken zijn, waarbij individuele feiten een rol spelen. "Het kan om kleine dingen gaan."

In het geval van Dave Maat speelde onder meer de vraag of de oud-Dutchbatter op een bepaald moment een nazorg-vragenlijst heeft gekregen. Defensie zegt aan iedereen zo'n lijst te hebben gestuurd; Maat zegt dat hij die niet heeft gekregen. Omdat de bewijslast bij Defensie ligt, werd Maat in het gelijk gesteld.

Luchtsteun

Defensie is blij dat de Centrale Raad van Beroep zich niet heeft uitgelaten over het primaat van de politiek bij militaire missies en over de operationele inzet in Srebrenica.

Eerder deed de rechtbank in Den Haag dat wel. Die zei dat politieke beslissingen getoetst moeten kunnen worden door de rechter en dat het drama in Srebrenica voorkomen had kunnen worden als Dutchbat luchtsteun had gekregen.

Verder is Defensie blij dat de Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat de missie in Srebrenica goed was voorbereid en dat de zorg voor de militairen ter plaatse voldoende was.

STER reclame