NOS NieuwsAangepast

Medicijnresten in oppervlaktewater

In het oppervlaktewater in Twente zijn te hoge concentraties medicijnresten aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Waterschap Regge en Dinkel. De stoffen kunnen een gevaar vormen voor het milieu. Ze kunnen onder meer schade veroorzaken aan de vissenpopulatie.

Voor mensen vormt de vervuiling van het oppervlaktewater geen risico. Zelfs wanneer af en toe iets van de sporen in drinkwater worden aangetroffen, zijn de gehaltes volgens de Zuiveringstechnoloog van het Waterschap Regge en Dinkel, Mathijs Oosterhuis, verwaarloosbaar laag.

Rioolzuivering

In het oppervlaktewater zijn resten aangetroffen van tientallen geneesmiddelen die ook voorkomen op de lijst van de vijftig meest-voorgeschreven medicijnen in de regio. Dat zijn onder meer de ontstekingsremmer diclofenac, een diabetesmedicijn, metformine en anticonceptiemiddelen. De stoffen in het oppervlaktewater zijn daar terechtgekomen via het rioolwater en zijn afkomstig van de huishoudens. Water uit ziekenhuizen wordt apart behandeld.

Bij eerder onderzoek, zo'n tien jaar geleden, is aangetoond dat mannelijke vissen als gevolg van verontreiniging met anticonceptiemiddelen van geslacht veranderden. Die brasems en blankvoorns werden gevonden in de Bornsebeek, waarop afvalwater van de rioolzuivering Hengelo wordt geloosd.

Filters

Volgens Mathijs Oosterhuis van het waterschap Regge en Dinkel overschrijden de concentraties ongewenste stoffen geregeld de norm die Europa aan dit soort stoffen wilde stellen. Vooral over de hoeveelheid diclofenac in oppervlaktewater bestaan zorgen.

Er wordt geregeld meer dan 0,5 microgram diclofenac per liter water aangetroffen. Europa heeft eerder voorgesteld een norm in te stellen voor de hoeveelheid diclofenac van oppervlaktewater van 0,1 microgram per liter. Een nieuw voorstel is nog niet gedaan.

Volgens de Zuiveringstechnoloog van het Waterschap Regge en Dinkel zou de hoeveelheid aangetroffen medicijnresten er uiteindelijk toe kunnen leiden dat de heffingen voor de waterschappen omhoog moeten, omdat er meer filters moeten worden ontwikkeld voor de reiniging van rioolwater.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl