De ChristenUnie en de SGP waarschuwen de coalitiepartijen om geen ramkoers te volgen als het om principiële zaken gaat. "Let erop dat je niet allerlei zaken op scherp zet", zegt SGP-leider Van der Staaij.

De Tweede Kamer spreekt vanavond over het initiatiefwetsvoorstel van D66 en de SP voor het schrappen van het verbod op godslastering uit het Wetboek van Strafrecht. Het wetsvoorstel is daar verzekerd van een ruime Kamermeerderheid, omdat ook VVD en PvdA voor zijn.

'Geen aanmoediging'

Van der Staaij en ChristenUnie-Kamerlid Segers wijzen erop dat er ook andere plannen zijn om andere immateriële zaken te schrappen die voor hen belangrijk zijn, zoals het 'God zij met ons' op de rand van de Nederlandse twee-euromunt en de zondagsrust in winkelgebieden.

Als de coalitiepartijen keer op keer dit soort onderwerpen steunen, dan is dat "voor ons geen aanmoediging om constructief mee te denken over allerlei ingewikkelde vraagstukken", aldus Segers.

Hij doelt op de steun die het kabinet bij de oppositie zoekt voor de nieuwe bezuinigingsplannen. Het kabinet heeft oppositiepartijen nodig, omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.

'Symbolisch'

De kleine christelijke partijen noemen het verbod op godslastering weliswaar "symbolisch", omdat het in de praktijk vrijwel nooit meer wordt toegepast, maar voor hen blijft het van groot belang. "Als VVD en PvdA dit willens en wetens afschaffen, drijf je zaken op de spits."

VVD-Kamerlid Taverne reageert daar niet op. "Ik ga over ons standpunt. Wat anderen daarvan vinden, laat ik aan andere partijen."

STER reclame