NOS NieuwsAangepast

Verdeeld FNV belast overleg

FNV Bondgenoten en Abvakabo praten de komende dagen met de achterban over de toekomst binnen de FNV en over de onderhandelingen voor een sociaal akkoord. Ingewijden sluiten niet uit dat de kritische achterban van deze bonden zich opnieuw gaat bemoeien met de onderhandelingen.

Die bemoeienis zou de gesprekken met werkgevers en het kabinet onder druk kunnen zetten en het mandaat van FNV voorzitter Ton Heerts kunnen aantasten.

Bondgenoten en Abvakabo hebben van oudsher een kritische achterban. Een deel daarvan voelt er weinig voor om met werkgevers en het kabinet te onderhandelen. Zij willen liever actie voeren, "niet polderen maar folderen".

Ontslagrecht

De bonden wijzen onder meer een versoepeling van het ontslagrecht en het versoberen van de WW van de hand.

Als er op die thema's opnieuw eisen aan onderhandelaar Ton Heerts worden meegegeven bemoeilijkt dat de gesprekken over een sociaal akkoord. Overigens hebben zowel Abvakabo als bondgenoten de inzet van Ton heerts tot nu toe gesteund.

De werkgevers en het kabinet houden nauwlettend in de gaten of Ton Heerts voldoende mandaat houdt om door te praten.

Goede gesprekken

Intussen gaan de gesprekken tussen werkgevers en werknemers wel gewoon door. Volgens ingewijden gaan die onderhandelingen goed en zou er over twee weken een akkoord kunnen zijn.

Er worden dan waarschijnlijk afspraken gemaakt over veranderingen in het ontslagrecht, WW, flexwerken, gehandicaptenquota, pensioenen en over loonmatiging. Dat akkoord van werkgevers en werknemers moet dan worden voorgelegd aan het kabinet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl