Door onze redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

De drie microbiologen van het Maasstad Ziekenhuis ontkennen dat ze verantwoordelijkheid dragen voor de falende aanpak van de uitbraak van de multiresistente Klebsiella bacterie die in 2010 en 2011 het ziekenhuis trof. Die bacterie was door de productie van het enzym OXA-48 resistent tegen vrijwel alle antibiotica.

Daarbij vielen in die jaren in totaal 36 doden onder 118 besmette patiënten. Van drie patiënten is vastgesteld dat ze zeer waarschijnlijk zijn overleden door de bacterie. Van tien is dat niet uit te sluiten. Bij veertien sterfgevallen is het onwaarschijnlijk dat de bacterie een belangrijke rol heeft gespeeld. Bij de overige negen sterfgevallen is de rol van de Klebsiella niet onderzocht.

Voor het regionaal medisch tuchtcollege in Den Haag wezen de drie microbiologen vanmiddag anderen aan als hoofdverantwoordelijken. Het gaat volgens hen om deskundigen op het gebied van infectiepreventie van het ziekenhuis én een vierde microbioloog die terminaal ziek is.

Tekortgeschoten

Die vierde microbioloog wordt vanwege zijn gezondheidstoestand niet voor de tuchtrechter gedaagd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De drie gedaagde microbiologen vertelden dat ze zowel de deskundigen infectiepreventie als andere medisch specialisten steeds geïnformeerd hebben.

Uit onderzoek van de Inspectie en van de commissie Lemstra die door het ziekenhuis zelf ingesteld werd, is gebleken dat de microbiologen op een groot aantal punten zijn tekortgeschoten. Zo blijken ze de uitbraak en de aanpak ervan nooit aan de orde gesteld te hebben in het bestuur van de medische staf van het ziekenhuis.

Verantwoordelijkheid

Ook hebben ze nooit de urgentie van de situatie en de grote risico's die eraan kleefden duidelijk gemaakt aan de bestuurders van het ziekenhuis. De microbiologen verweerden zich door te stellen dat de deskundigen infectiepreventie in het ziekenhuis de verantwoordelijkheid hadden voor de preventie en de bestrijding van bacteriële uitbraken.

Zowel de getuige-deskundige van de verdediging als de getuige-deskundige van de Inspectie als klagende partij, maakte korte metten met die taak- en beroepsopvatting.

Een eis wordt in medische tuchtzaken nooit geformuleerd. De uitspraak van het tuchtcollege is over acht weken.

STER reclame