Vorig jaar zijn meer huurders uit hun huis gezet dan in 2011. Het waren 6750 huishoudens, 10 procent meer dan in 2011. Dat blijkt uit een enquête van Aedes, de koepel van woningcorporaties.

Onder de 6750 huishoudens zijn ongeveer 950 gezinnen. Het onderzoek werd gehouden onder bijna de helft van de woningcorporaties. De cijfers zijn omgerekend naar het totaal aantal huurders.

Een huurschuld was bij ruim driekwart van de ontruimingen de oorzaak. Bij de overige uithuiszettingen ging het om woonfraude, zoals het onderverhuren van de woning, overlast of wietteelt.

Bellen

Huurders zeggen vaak dat ze de huur niet kunnen betalen vanwege de economische crisis, zeggen de meeste corporaties. Vanwege de crisis stijgt dit jaar het aantal huishoudens met een huurachterstand van meer dan drie maanden, verwacht driekwart van de corporaties. Het aantal ontruimingen zal daardoor toenemen.

Vanwege de crisis wordt bij een huurachterstand nu eerder actie ondernomen. Ontruimingen kosten geld en de corporaties willen in principe voorkomen dat bijvoorbeeld gezinnen met kinderen op straat komen te staan.

Corporaties nemen allerlei maatregelen ter voorkoming van huurachterstanden en uiteindelijk uithuiszettingen. Bijna alle corporaties bellen met de huurder als die een of twee maanden geen huur heeft betaald.

Streng

Ook werken corporaties samen met hulpverleningsinstanties. Ruim driekwart van de corporaties gaat bij de huurders op huisbezoek. De helft van de corporaties biedt huurders schuldsanering aan. Eenvijfde van de corporaties schakelt een budgetcoach in.

Voorzitter Marc Calon van Aedes ziet de stijging met lede ogen aan. "We zijn er om mensen aan een betaalbaar huis te helpen. En het doet dus altijd pijn iemand uit te moeten zetten. Corporaties doen daarom hun uiterste best om uitzettingen te voorkomen. Vroeg erbij zijn, soms ook streng zijn om erger te voorkomen. Maar ook hulp bieden, samen met gemeenten, schuldhulpverlening en welzijn. Maar soms kan je niet anders."

Voordat een huurder uit huis kan worden gezet, moet een rechter zich over de zaak buigen. Dat gebeurde vorig jaar 24.000 keer. In bijna driekwart van de gevallen kon uitzetting alsnog worden voorkomen; ruim een kwart van de huishoudens belandde alsnog op straat.

STER reclame