2500 aanvragen kinderpardon

Aangepast

Er zijn tot nu toe 2500 aanvragen gedaan voor een verblijfsvergunning in het kader van het kinderpardon. Niet alleen kinderen, maar ook hun ouders, minderjarige broers en zussen mogen een aanvraag indienen. Staatssecretaris Teeven maakte het cijfer bekend in een debat in de Tweede Kamer. Aanvragen kunnen nog tot 1 mei worden ingediend.

Volgens de regels van het kinderpardon mogen naar schatting 800 kinderen van asielzoekers die langer dan vijf jaar in het zicht van de Rijksoverheid zijn in Nederland blijven. Zij krijgen een verblijfsvergunning met het hele gezin. Het kinderpardon was een wens van de PvdA en is afgesproken in het regeerakkoord met de VVD.

Uitzondering

Enkele oppositiepartijen pleitten er in het debat met de staatssecretaris voor dat ook kinderen die meer dan vijf jaar wachten op een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging en kinderen van ouders die worden verdacht van oorlogsmisdaden onder het pardon komen te vallen. Ze willen ook de leeftijdsgrens van 21 jaar verhogen, maar daarvoor is geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Er komt wel een uitzondering voor enkele tientallen jongeren die ooit als alleenstaande minderjarige naar Nederland zijn gekomen. Als zij niet in de illegaliteit zijn geweest en steeds onder toezicht hebben gestaan van een hulpverleningsorganisatie, kunnen zij ook een verblijfsvergunning krijgen.

Oppositie

De VVD heeft gevraagd om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in aanmerking komen voor het pardon, snel het land uit te zetten. VVD-Kamerlid Azmani zei "geen warme gevoelens'' te hebben bij dit kinderpardon maar benadrukte dat zijn partij er in het regeerakkoord met de PvdA mee heeft ingestemd.

De PVV, het CDA en de SGP vinden dat de regeling asielzoekers die de vertrekplicht negeren beloont. De linkse oppositiepartijen hadden juist liever een bredere regeling gehad.

STER Reclame