De regeringspartijen VVD en PvdA denken verschillend over de manier waarop Europese landen in financiële problemen moeten worden gecontroleerd. Nu worden die landen vaak bezocht door de trojka van Europese Commissie, Europese Centrale Bank en IMF. Die moet erop toezien of de staten zich aan de afspraken houden om te bezuinigen en te hervormen.

PvdA-Kamerlid Servaes vindt dat de trojka een kwartet moet worden: er zou een vertegenwoordiger moeten worden toegevoegd van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Die zou erop moeten letten dat er niet alleen bezuinigd wordt, maar dat de landen zich ook aan sociale minimumnormen houden. Servaes wijst erop dat in bijvoorbeeld Spanje en Griekenland de jeugdwerkloosheid boven de 50 procent ligt.

'Slecht plan'

De VVD vindt het voorstel van de PvdA een "slecht plan". "De trojka is bedoeld om ervoor te zorgen dat een land er financieel en economisch bovenop komt. Hoe dat land dat doet, moet het zelf weten", aldus VVD-Kamerlid Verheijen. Volgens hem moeten de staten zelf bepalen hoe ze omgaan met de rechten van de werknemers.

De kwestie is eerder ook al aan de orde geweest in het Europees Parlement. Een commissie uit het Parlement pleitte ervoor de ILO meer bij de trojka te betrekken.

STER reclame