VVD-coryfee Loek Hermans verwacht niet dat de kritiek op zijn functioneren als toezichthouder van het failliete thuiszorgconcern Meavita hem politiek in de problemen zal brengen.

De VVD-fractieleider in de Eerste Kamer kwam eerder al onder vuur te liggen vanwege het gebrekkige toezicht bij het COA, waar directeur Nurten Albayrak moest vertrekken na een zeer kritisch rapport over de "sociale onveiligheid" bij die organisatie. Volgens Hermans echter staat zijn integriteit in de Meavita-kwestie niet ter discussie en kan hij zichzelf recht in de spiegel aankijken. "Mijn politieke functioneren staat ook niet ter discussie", zegt hij in een interview met de Volkskrant.

Aansprakelijk

Vorige week lekte via Nieuwsuur een conceptrapport uit over de ondergang van Meavita dat onderzoekers maakten in opdracht van de Ondernemingskamer in Amsterdam. Daarin wordt het optreden van de Meavita-top onder meer riskant, ongeloofwaardig en onbegrijpelijk genoemd. In reactie daarop kondigde vakbond Abvakbo FNV aan ex-bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te zullen stellen voor de miljoenenschade van het faillissement.

Hermans wil niet inhoudelijk ingaan op het rapport, omdat het nog niet definitief is. Maar hij zegt wel dat de werkelijkheid bij Meavita genuanceerder was dan nu lijkt. De discussie over eventuele aansprakelijkheid noemt hij voorbarig, omdat er eerst "nog zeker vijf of zes stappen" moeten volgen.

STER reclame