Wie zit er in de Nieuwe Kerk?

time icon Aangepast

In de Nieuwe Kerk kunnen zo'n 2000 gasten aanwezig zijn bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Dat zijn er 1000 minder dan bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980.

Vanwege brandvoorschriften mogen er geen tribunes meer in de Amsterdamse kerk worden gebouwd. Dus moet het aantal gasten worden beperkt.

Uitnodigingenlijst

De voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, Fred de Graaf, organiseert de bijeenkomst en heeft het de komende weken druk met het rondkrijgen van de uitnodigingenlijst.

Wie er precies komt, is nog niet duidelijk. Maar de belangrijkste groepen gasten staat al vast. Hier een globaal overzicht.

Groep 1: Gasten van de Staten-Generaal (1000 personen)

Dit is de grootste groep gasten en bestaat vooral uit mensen die ook bij Prinsjesdag in de Ridderzaal zitten.

150 leden van de Tweede Kamer. Zij mogen een gast meenemen.75 leden van de Eerste Kamer met gast. Delegaties van de drie Staten in het Caribisch deel van Nederland: Aruba, Curacao en St Maarten Ministers en staatssecretarissen Ambassadeurs uit de meer dan 140 landen waarmee Nederland een relatie heeft De Hoge Colleges van Staat: Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman De president van de Hoge Raad en enkele vicepresidenten Commissarissen van de Koningin Burgemeesters van enkele steden Werkgevers- en werknemersorganisaties

Groep 2: Gasten Koninklijk Huis (zo'n 500 personen)

Koninklijk HuisLeden Koninklijke familieAfgevaardigden van bevriende koningshuizenBijzondere missies van landen of organisatiesVrienden

Er worden waarschijnlijk geen staatshoofden uitgenodigd, want dat is volgens het protocol niet gebruikelijk.

Groep 3: Burgers (500 personen)

Organisator De Graaf van de Verenigde Vergadering vindt het belangrijk dat er ook burgers aanwezig zijn de belangrijke gebeurtenis. De Commissarissen van de Koningin hebben de taak om mensen te selecteren die een afspiegeling zijn van de samenleving.

Iedereen heeft een zitplaats en de uitnodigingen staan op naam en zijn niet aan iemand anders te geven.

STER Reclame