Zijlstra: tijd voor structurele ingrepen

tijd van publicatie Aangepast

VVD-fractieleider Zijlstra vindt dat het tijd is voor een structurele hervorming van de verzorgingsstaat en voor "een structurele herziening van onze verwachtingen van de overheid".

In een opiniestuk in het Financieele Dagblad schrijft Zijlstra dat "het ondenkbaar is dat we in Nederland kunnen terugkeren naar de economische groeicijfers waar we in het verleden aan gewend waren".

Ook de sociale partners moeten wat betreft de VVD-fractievoorzitter hun verwachtingen bijstellen, bijvoorbeeld over de duur van de WW en versoepeling van het ontslagrecht. De FNV heeft laten weten daar in het sociaal overleg met het kabinet niet over te willen praten.

'Licht optimistisch'

De VVD-fractievoorzitter begrijpt dat de onderhandelingen over een sociaal akkoord lastig zijn, maar in het Radio 1 Journaal zei hij dat hij licht optimistisch is dat kabinet, werkgevers en werknemers eruit zullen komen. "Niemand kan het zich veroorloven - ook de sociale partners niet - om met de handen over elkaar te blijven zitten."

Vanavond debatteert de Kamer over oplossingen voor de economische crisis.

STER reclame