Er moet scherper worden gecontroleerd op olielozingen in de Noordzee. Daarvoor pleit misdaadeconoom Ben Vollaard. Hij analyseerde gegevens van de kustwacht over de afgelopen 20 jaar, in opdracht van de Politieacademie.

Een deel van de olie wordt 's nachts geloosd. Zo hopen schippers minder snel betrapt te worden, zegt onderzoeker Vollaard. 's Nachts lozen kan volgens hem eigenlijk ongestraft, omdat de kustwacht uit verkenningsfoto's die dan worden gemaakt niet kan opmaken of de verdachte vlekken olie zijn of bijvoorbeeld algen.

Boetes laag

Om de illegale olielozingen beter te kunnen bestrijden, zouden kustwachtpiloten een boei moeten uitwerpen waarmee 's nachts een monster wordt genomen van een verdachte vlek bij een schip. Zo kan worden vastgesteld of er olie is geloosd.

Ook zou de kustwacht het aantal inspectievluchten beter moeten verdelen, zegt onderzoeker Vollaard. Verder constateert hij dat boetes voor illegale lozingen in Nederland bijzonder laag zijn. In België is onlangs een Belgische rederij veroordeeld tot een boete van 1,5 miljoen euro. In Nederland gaat het om boetes van tienduizenden euro's.

Zeevogels

De scheepvaart loost elk jaar ongeveer een half miljoen liter olie in de Noordzee. Lozen op zee is verboden, maar goedkoper dan afgifte in de haven of verbranden in een installatie aan boord.

De illegale lozingen tasten het zeeleven aan, zegt Vollaard. Bijna de helft van de dode zeevogels die op de Noordzeestranden worden gevonden, is volgens hem met olie besmeurd.

STER reclame