Wachtlijsten bij Levenseindekliniek

tijd van publicatie Aangepast

De belangstelling voor de Levenseindekliniek is zo groot dat wachtlijsten zijn ontstaan. In de Randstad zijn die het langst. Daar kan de wachttijd voor euthanasie oplopen tot vier maanden.

De kliniek zoekt nieuwe artsen en verpleegkundigen om de wachttijden terug te dringen.

Op 31 januari hadden 655 mensen zich bij de kliniek gemeld. In totaal werden 94 mensen geholpen bij hun zelfgekozen einde. In 42 van die gevallen werd euthanasie uitgevoerd door mensen van de kliniek, in 52 gevallen besloot een arts die aanvankelijk euthanasie weigerde, na tussenkomst van de kliniek alsnog het verzoek in te willigen.

180 verzoeken werden afgewezen, bijvoorbeeld omdat de aanvragers niet aan de criteria voor euthanasie voldeden of omdat ze weigerden inzage te geven in hun medisch dossier.

Ondraaglijk lijden

De Levenseindekliniek bestaat vandaag een jaar. Hij is bedoeld voor mensen met een euthanasieverzoek die daarmee niet bij hun eigen arts terecht kunnen. Zeventien mobiele teams met een arts en een verpleegkundige beoordelen de aanvragen. Na uitgebreid onderzoek wordt eventueel euthanasie uitgevoerd bij mensen thuis.

Veel mensen die zich melden hebben geen terminale aandoening, maar wel een ondraaglijk lijden. Volgens de directeur van de Levenseindekliniek vinden artsen het vooral bij die patiënten moeilijk om te bepalen of euthanasie is toegestaan.

Ook mensen met dementie melden zich, net als patiënten met psychiatrische aandoeningen. Onlangs hielp de kliniek voor het eerst een psychiatrisch patiënt bij het beëindigen van zijn leven.

STER Reclame