Het kabinet wil volgend jaar per saldo 4,3 miljard euro bezuinigen. Het wil op die manier het begrotingstekort volgend jaar onder de Europese 3 procent-norm brengen. Tegenover een bedrag van 5,1 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen staan 800 miljoen euro aan extra uitgaven.

Nullijn voor ambtenaren

Volgens het kabinet leiden de maatregelen ertoe dat het begrotingstekort volgend jaar weer beneden de Europese norm van 3 procent blijft. Uitgangspunt van de maatregelen is dat werk boven inkomen gaat. Voor 2013 worden geen extra bezuinigingen voorgesteld.

Het kabinet wil belastingschijven en heffingskortingen bevriezen en zet in op een extra jaar de nullijn voor rijksambtenaren. Verder wil het ook dat de werknemers in de zorg er 2,5 jaar niets bijkrijgen. De crisisheffing die werkgevers moeten betalen voor hoge inkomens geldt ook volgend jaar. Een eerder aangekondigde lastenverlichting voor bedrijven gaat niet door en ook worden ministeries extra gekort.

'Rauw op het dak'

Het kabinet reserveert verder 300 miljoen om het koopkrachtverlies van mensen met een laag inkomen te beperken. Ook is er een half miljard beschikbaar voor "een investeringspakket dat de economie moet aanjagen". Dat moet onder meer de werkgelegenheid en de bouw stimuleren.

Vicepremier Asscher zei vanmiddag goed te begrijpen dat de voorstellen voor de extra bezuinigingen voor 2014 "rauw op het dak vallen van Nederlanders."

STER reclame