De NAM misleidt de bevolking over de gevolgen van gaswinning. Dat zegt oud-NAM-ingenieur Adriaan Houtenbos in Nieuwsuur. Houtenbos heeft zelf analyses gemaakt van diverse gasvelden en trekt daar andere conclusies uit dan de NAM tot nu toe naar buiten brengt.

Houtenbos keek onder meer naar de snelle bodemdaling in Noordwest-Friesland, waar in 2008 de gaswinning werd stopgezet. De bodem daalde niet met de verwachte 8 centimeter, maar met 13 centimeter. En ondanks het stopzetten van de gaswinning, daalt de bodem er nog steeds.

'Hand-aan-de-kraan'

Volgens Houtenbos daalt de bodem sneller en meer dan door de NAM is voorspeld. Het zogeheten 'hand-aan-de-kraan-principe' noemt hij een fabeltje. Volgens de NAM stopt de daling van de bodem zodra de gaskraan dichtgaat, maar bijvoorbeeld in Friesland is dat niet het geval.

De oud-NAM-ingenieur zegt dat zijn onderzoeken aantonen dat de informatie van de NAM niet klopt. Hij vindt daarom dat de maatschappij de bevolking misleidt.

Er zijn in Friesland veel zorgen over de gaswinning van de NAM. Provincie-gedeputeerde Sietske Poepjes heeft de overheid gevraagd wat de risico's zijn voor haar provincie.

STER reclame