Voor de VVD is de begrotingsnorm van 3 procent een "duidelijke streep". Dat zegt fractievoorzitter Zijlstra op de vraag of er extra moet worden bezuinigd als het tekort boven de 3 procent komt.

Donderdag komt het Centraal Planbureau met nieuwe ramingen en in politiek Den Haag wordt met spanning naar die cijfers uitgezien. Zijlstra benadrukt dat de begroting op orde moet worden gebracht, nog los van wat Brussel precies wil. Hij wil verder niet op de gebeurtenissen vooruitlopen.

Begrotingsevenwicht

PvdA-leider Samsom noemt de 3 procent-norm belangrijk, maar wijst er ook op dat je er in buitengewone omstandigheden van kunt afwijken. Ook Samsom wil uiteindelijk naar begrotingsevenwicht. Maar hij voegt eraan toe dat je ook moet kijken naar wat verstandig is voor de werkgelegenheid en de economische groei. Hij verwijst naar opmerkingen van eurocommissaris Rehn vorige week.

Ook Samsom wil niet vooruitlopen op de cijfers van het CPB, maar extra bezuinigen bij een hoger tekort dan 3 procent is volgens hem geen automatisme.

Extra bezuinigen?

Het ministerie van Financiën rekent grofweg voor elke 0,2 procent extra dat er 1 miljard extra bezuinigd moet worden om dat tekort weg te krijgen. Bij een tekort van 3,2 procent zou er dus 1 miljard extra bezuinigd moeten worden om weer op 3 procent te komen. Is het tekort 3,6 procent of nog groter, dan is een bezuiniging van 3 miljard of meer nodig.

Minister Dijsselbloem gaat morgen langs bij fractievoorzitters van oppositiepartijen om te praten over de begroting voor dit en volgend jaar.

STER reclame