Jongeren moeten zich specialiseren

Aangepast op

Niet de hoog- of laagopgeleide jongeren, maar vooral de middengroep zal de komende jaren moeten vechten om een baan.

De jeugdwerkloosheid in Nederland staat op het hoogste niveau sinds de jaren '80, zo bleek gisteren uit cijfers van het CBS. Op dit moment komt 15% van de jongeren niet aan een baan.

Goedkopere krachten

De jongerenwerkloosheid is een probleem dat de komende jaren niet zal verdwijnen, zo denkt Peter Calje, directeur van werving- en selectiebureau YER. "Er worden op dit moment mensen opgeleid voor banen die er niet zijn", aldus Calje. "De vraag naar specialisten en laagopgeleiden zal bij een economische groei toenemen, alleen de middengroep blijft flink achter."

Onderzoeker Cristoph Meng van Universiteit Maastricht is minder pessimistisch. Toch verwacht ook hij dat het grootste probleem bij het midden van de samenleving komt te liggen. "Het middenwerk wordt of geautomatiseerd of uitbesteed aan goedkopere krachten", aldus Meng.

Onbenut talent

Op de vereniging van studenten economie van de Vrij Universiteit in Amsterdam zijn studenten druk bezig met het opleuken van hun cv. Extra activiteiten zijn een 'must' tegenwoordig, zo zegt een van de studenten van Aureus. "We weten dat er op de banenmarkt op dit moment weinig te halen valt, daarom blijven wij ons ontwikkelen door stages, besturen of door extra studies te volgen."

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), FNV Jong, het Interstedelijk Studenten Overleg en NV Jongeren hebben gisteren een oproep gedaan dat jongeren beter uitgerust de arbeidsmarkt op moet komen. "Liever een zo goed mogelijk opgeleide samenleving, dan een arbeidsmarkt die straks bestaat uit onbenut talent."