Eurocommissaris Rehn is somberder over de economische situatie van Nederland dan in november afgelopen jaar. Het begrotingstekort is dit jaar voorzien op 3,6 procent van het bruto binnenlands product. In november ging de Europese Commissie nog uit van 2,9 procent. De Europese norm is 3 procent.

Dat het begrotingstekort verder zou oplopen, was in december al voorspeld door het Centraal Planbureau. Dat sprak van 3,3 procent.

Werkloosheid

Vorig jaar ging het dagelijks bestuur van de EU voor dit jaar nog uit van een groei van de Nederlandse economie van 0,3 procent. Nu wordt een krimp van 0,6 procent voorspeld. Brussel verwacht dat de Nederlandse economie pas volgend jaar weer langzaam groeit.

Rehn zegt dat het werkloosheidscijfer in Nederland over dit jaar uitkomt op 7,5 procent. Vorig jaar was dat percentage nog 6,5.

Wel loopt de inflatie iets terug; van 2,8 procent in 2012 naar 2,6 procent dit jaar.

Broosheid

In een reactie op de nieuwe ramingen uit Brussel zegt het ministerie van Financiën dat de Nederlandse economie door een moeilijke tijd gaat. "Dat was al langer duidelijk en bleek ook uit eerdere cijfers, bijvoorbeeld van het Centraal Planbureau en van de Nederlandsche Bank", zegt een woordvoerster.

Het kabinet besluit pas later of er extra maatregelen nodig zijn. Volgende week komt het CPB met nieuwe ramingen en daarna praat het kabinet over mogelijke nieuwe ingrepen.

De Europese Commissie verwacht voor de hele eurozone dit jaar nog een krimp van 0,3 procent van het bruto binnenlands product. Volgend jaar moet het weer beter gaan, dan is er een economische groei voorzien van 1,4 procent.

Verschillen

De verbeterde situatie op de financiële markten staat volgens Brussel in contrast met de zwakke vooruitzichten voor de economische bedrijvigheid op korte termijn. "Het opschonen van de huishoudboekjes door banken, huishoudens, niet-financiële instellingen en overheden is grotendeels verantwoordelijk voor de opvallende broosheid van de binnenlandse vraag'', zegt de commissie.

De verschillen tussen de eurolanden zijn redelijk groot. Zo wordt voor Duitsland dit jaar gerekend op een economische groei van 0,5 procent, terwijl de economie in Spanje krimpt met 1,4 procent. De Griekse economie presteert met een krimp van 4,4 procent het slechtst.

STER reclame