FNV pleit voor deeltijdpensioen

Aangepast op

De FNV zet bij het sociaal akkoord zwaar in op het bestrijden van de werkloosheid. Zo pleit de vakcentrale voor herverdeling van werk, waarbij ouderen plaatsmaken voor jongeren. Dit zou kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld de invoering van een deeltijdpensioen.

Volgens bronnen kunnen in het overleg tussen bonden, werkgevers en kabinet, dat binnenkort van start gaat, snel maatregelen genomen worden om de hoge werkloosheid tegen te gaan.

Arbeidsduurverkorting

Eerder vandaag werd duidelijk dat de werkloosheid in Nederland is gestegen naar 7,5 procent van de beroepsbevolking. De FNV heeft vooral de aanpak van de jongerenwerkloosheid hoog op de agenda staan.

De bonden pleiten voor de herinvoering van arbeidsduurverkorting. Tijdens de bankencrisis, vijf jaar geleden, werd de maatregel ook tijdelijk ingesteld. Werknemers draaiden toen minder uren maar konden wel hun baan houden. Hun lagere salaris werd aangevuld met een uitkering.

Begeleiding

Daarnaast wil de FNV een taskforce werkgelegenheid oprichten en zou er een betere begeleiding moeten komen om werknemers aan ander werk te helpen, desnoods in een andere sector.

De onderhandelingen met het kabinet en de werkgevers kunnen pas na 4 maart beginnen. Dan stelt de federatieraad, de vergadering van 18 bij de FNV aangesloten bonden, vast met welk mandaat FNV-voorzitter Ton Heerts mag gaan onderhandelen.

Boodschappenlijstje

Binnen de FNV circuleert een wensenlijst met een forse inzet. Dit "boodschappenlijstje" is door één van de aangesloten bonden ingebracht, zo bevestigt de vicevoorzitter van FNV, Leo Hartveld.

Op dit lijstje staat dat FNV niet wil dat er gemorreld wordt aan de hoogte en duur van de WW. Ook mag er geen nullijn komen voor de lonen.

"Het boodschappenlijstje is een serieuze wensenlijst waar mensen binnen de organisatie naar kijken,' aldus de vicevoorzitter. "Het is een aanzet, niet de uiteindelijke inzet voor gesprekken met werkgevers en kabinet."