Door economieredacteur André Meinema

De werkloosheid loopt steeds sneller op, meldt het CBS. In de maand januari zijn er 592.000 werklozen. Sinds begin jaren 80 zaten niet eerder zoveel mensen zonder werk. Het komt neer op 7,5 procent van de beroepsbevolking.

Het CBS gaat niet over voorspellen, maar over statistieken met de cijfers van wat geweest is. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in zijn jongste ramingen voorspeld dat de werkloosheid in 2013 zal oplopen naar 7,25 procent.

In de decemberramingen staat 6 procent, maar dat is het percentage volgens Europese gestandaardiseerde methodes. Omgerekend naar het Nederlandse cijfer, zoals ook het CBS deze hanteert, komt het neer op 7,25 procent.

Uitkeringen

Met andere woorden, we zitten nu al met meer werklozen dan het CPB een paar maanden geleden verwachtte voor het hele jaar. Het betekent ook dat de overheid meer geld kwijt zal zijn aan WW-uitkeringen en minder belastinginkomsten heeft. Voor het kabinet zal het nog lastiger worden om de begroting op de rails te houden.

Het CPB verwacht dat de economie in de tweede helft van dit jaar weer opkrabbelt. Maar de werkloosheid ijlt altijd na, hebben we geleerd van eerdere recessies. Zelfs al keert dit jaar het economisch tij, dan nog zal de werkloosheid maandenlang blijven oplopen.

Recessie

Maar de optelsom van alle indicatoren en ontwikkelingen voorspelt het niet veel goeds voor de komende tijd. Ons land zit in de derde recessie sinds 2008, het aantal faillissementen van bedrijven neemt toe, de bouw en de woningmarkt liggen plat en de consumentenuitgaven lopen terug.

De hoge werkloosheid doet ook het vertrouwen geen goed. Mensen hebben geen goed gevoel bij wat ze om zich heen zien en in de eigen portemonnee voelen. Mensen zijn geschrokken van het loonstrookje van januari en de AOW-uitkering.

De bezuinigingen slaan neer. Het consumentenvertrouwen is daarom helemaal zoek en heeft volgens het CBS sinds de metingen in 1986 begonnen niet zo laag gestaan.

STER reclame