Hoger beroep Moszkowicz

Aangepast

Het Hof van Discipline - de hoogste tuchtrechter voor advocaten - is begonnen aan de behandeling van het hoger beroep in de zaak van Bram Moszkowicz. Hij krijgt vandaag een laatste kans om te proberen zijn carrière als advocaat te redden.

Moszkowicz zei bij aanvang dat hij strijdbaar is. Hij erkent zijn fouten op het gebied van de gemiste studiepunten en de jaarrekeningen die niet zijn ingeleverd.

Zijn advocaat zei dat het beeld niet klopt dat Moszkowicz per se contant betaald moest worden. "Het kantoor opereert traditioneel in een sector waar cliënten nu eenmaal geen bankrekening hebben", zei de advocaat, die ook de zorgplicht aanvoerde. Als een cliënt geld via een bankrekening overmaakt, wordt zijn identiteit bekend.

Uit ambt gezet

Eind vorig jaar besloot de tuchtrechter Moszkowicz te royeren omdat hij stelselmatig grote sommen contant geld heeft aangenomen zonder dat te melden, omdat hij zijn jaarrekeningen niet heeft opgestuurd en omdat hij zijn verplichte studiepunten voor bijscholing niet heeft gehaald.

Minstens even belangrijk waren de klachten van vijf ontevreden ex-cliënten. Zij vertelden de tuchtrechter dat ze grote sommen cash vooruit moesten betalen, maar dat ze daarvoor niet het werk geleverd kregen waar ze op rekenden. Zo stuurde Moszkowicz soms zonder overleg een kantoorgenoot naar de zitting, terwijl de cliënten er vanuit gingen dat hij zelf hun zaak zou doen. Vaak ontstonden er later conflicten over de eindafrekening.

Snoeihard

De tuchtrechter was snoeihard in zijn oordeel. Moszkowicz heeft "de belangen van zijn cliënten ernstig verwaarloosd" en hij heeft "schade toegebracht aan het vertrouwen in de advocatuur". Omdat hij zich niets heeft aangetrokken van eerdere berispingen, vond de tuchtrechter het "niet verantwoord dat hij nog langer de praktijk uitoefent".

Moszkowicz besloot in beroep te gaan tegen zijn straf. Daarmee voorkwam hij dat het royement op dat moment inging.

Schuldbekentenis

In een interview met Het Parool vertelde hij onlangs dat hij zijn fouten nu inziet. Ook belooft hij dat hij zich vanaf nu wel aan de regels zal houden. Hij zal grote contante betalen gaan melden, hij zou hard bezig zijn om zijn studiepunten te halen en hij kondigde aan dat hij zijn jaarboeken zal insturen. Maar op de klachten van de ex-cliënten is hij niet ingegaan.

Moszkowicz kwam destijds bij de tuchtrechter niet opdagen. Vandaag is hij er wel. Het is zijn laatste kans om zijn carrière te redden.

STER Reclame