De Europese Commissie krijgt meer mogelijkheden om in te grijpen als landen met onverantwoord begrotingsbeleid de eurozone in gevaar brengen. Daar is vandaag in Brussel een akkoord over bereikt tussen het Europees Parlement en de lidstaten.

De Europese Commissie krijgt de bevoegdheid direct aanbevelingen te doen op basis van de ontwerpbegroting van een lidstaat. Ook kunnen landen die in geldnood dreigen te komen of noodsteun ontvangen onder curatele worden gesteld.

Langetermijnplannen

Concreet betekent dit dat landen voor 30 april hun langetermijnplannen moeten inleveren bij de Europese Commissie. Op basis van die plannen kan de EC aanbevelingen doen. Vóór 1 oktober moet het land dan de definitieve begroting voor het komende jaar inleveren.

De EC heeft dan nog zo'n zes weken de tijd (tot 15 november) om te beoordelen of de aanbevelingen voldoende zijn uitgewerkt in de definitieve begroting. Daarna kan de begroting worden vastgesteld door het nationale parlement.

Prinsjesdag

Voor Nederland betekent dit dat Prinsjesdag het moment kan blijven waarop de Nederlandse regering de miljoenennota aanbiedt. Maar de voorjaarsnota zal wel belangrijker worden, omdat die al een duidelijkere richting moet geven aan de plannen van het kabinet voor komend jaar.

Europarlementariër voor het CDA Corien Wortmann is tevreden over het akkoord: "Dit aanvullende pakket is een belangrijke versterking van het begrotingstoezicht. Hiermee kan beter toezicht worden gehouden op probleemlanden. Dat is belangrijk voor de stabiliteit van de eurozone."

STER reclame